ГАХАЙН ХАВДАР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Чихний арын шүлсний булчирхай гэмтсэнээс өвчин орж, хавдаж томрон илэрдэг амьсгалын замын халдварт өвчин. ()