БООМТ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[тооцоо] Нэг ба хэд хэдэн алсалсан гадаад төхөөрөмжид мэдээлэл дамжуулдаг, ерөнхий сувагтай холбоо бүхий мэдээлэл боловсруулах төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй...