АМСУУРГА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Амталгаа хийлгэхээр бэлдсэн бага хэмжээний идэх зүйл


2. Аливаа зүйлийн орцод бага хэмжээгээр нэмж хийх зүйл. ()