ДУУТАЙ БОРОО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Цахилгаан цохиж ширүүн орох бороо. ()