БАЙДАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[яриа] Хамаг, бүх (байдаг хөрөнгөө барах, байдаг хүчээ гаргах).