БИДАР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[шашин] Ороолон.