ХАУС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Нийтийн бус хувийн эзэмшлийн гоёмсог орон сууц. ()