БОРЖИНГИЙН МАГМА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Цахиур ихтэй, шүлтлэг төмөрлөгийн хольц хий.