САМ I

1. Үс самнах хэрэглэл: самны мөр (самнасан ул мөр), самны шүд (самнах хэрэгслийн дэлгэрэнгүй...


2. Малын хөөвөр, ноолуурыг самнаж авах хэрэгсэл, самнуур: хөөврийн сам (малын хөөврийг самнаж авах зориулалтын х‎эрэгсэл);
3. Зуухны үнсийг доош гоожуулдаг сараалж төмөр: пийшингийн сам (үнс доош гоожуулдаг пийшин доторх сараалж төмөр), сам дэлгэрэнгүй... (хусуур), сам боорцог (зуурсан гурилыг нимгэлэн хавтгайлж битүү самнан зүсэж, хоёр этгээдийг бөгтрөн нугалж тосонд чанасан нэг зүйл боов), сам хорхой [амьтан] (биедээ алаг цоог хальстай, сахал урт, хөл олон, хоёр хавчууртай нэгэн зүйлийн усны амьтан).

самны мөр самнасан ул мөр
самны шүд самнах хэрэгслийн шүд
сам сум сам адил үзүүрлэсэн сум
сам шүүр үс гэзэг самнах, шүүрдэх хэрэглэл
салан хүүхэн самаа гээдэг, саар эр саадгаа гээдэг аливаад хөнгөн хуумгай, хайнга ханддаг хүн өөрийн хэрэгцээт зүйлсийг ч мартаж орхидог гэсэн санаа
хөөврийн сам малын хөөврийг самнаж авах зориулалтын хэрэгсэл
пийшингийн сам үнс доош гоожуулдаг пийшин доторх сараалж төмөр
сам харуул хусуур
сам боорцог зуурсан гурилыг нимгэлэн хавтгайлж битүү самнан зүсэж, хоёр этгээдийг бөгтрөн нугалж тосонд чанасан нэг зүйл боов
сам хорхой биедээ алаг цоог хальстай, сахал урт, хөл олон, хоёр хавчууртай нэгэн зүйлийн усны амьтан
Ижил үг:

САМ II

САМ III