САМ II
/ шашин /

Бөө, удган: самын шашин (‎эрт балрын үеийн нэгэн төрлийн шашин; энэ шашны үзлээр ертөнцийг тэнгэр дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САМ I

САМ III