ТАХИАТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Энэ багт тахиа хэлбэрт бөднө мэт жижиг шувуудаас эхлээд сойрын хэмжээний том шувууд хамрагдана. Бие нь чамбай нягт дэлгэрэнгүй...