ХАРАЛДАЙ БОЛЖМОР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Болжморын овгийн, биеийн өнгө хар, өд шарга эмжээртэй цагаан, голдоо бараан, хэвлий цайвар, гүеэ бараан толботой, цээжин биеийн хажуу тууш тасархай дэлгэрэнгүй...