ӨШИРХӨЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Өширхөх үйлийн үр дүн. (Эрт цагийн өширхөл ч байхгүй болсон. Д.Норов. Цэцгийн гурван сар.)