ТОЛГОЙТОН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Үй олон хүмүүс. (Дөрвөн зүг найман зовхисын олон аймгийг хүчээр дагуулан номхотгож толгойтныг бөхийлгөн, тойгтныг сөгтгөв. Күлтегиний хөшөөний Их дэлгэрэнгүй...