ВИРТУОЗ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Ардын буюу язгуур урлагийн гарамгай төлөөлөгч;


2. Ардын урлагийн шилдэг тоглолт.