OМЛЕТ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Түүхий өндөг сүүг хольж, хөөсөртөл хутган шарж болгосон хоол.