БОРОНЗДОХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Боронз түрхэх, боронзоор будах.