ГАЛУУТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны бүрдлийн багийн нэр. Тагтааны чинээ биетэй жижиг шувуудаас эхлээд хун мэтийн том биетэй усны шувууд энэ багт хамаарна. Галуу хэлбэрт дэлгэрэнгүй...