НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Social network, Social media-гийн монгол орчуулга. Нийгэм болон хүмүүсийн харилцаанд зориулсан мэдээлэл солилцох, үзэл бодлоо илэрхийлэх, чөлөөт дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Д.Боролзой
Үг, тайлбар, жишээ нэмсэн Танд баярлалаа. Толийн үгийн сан нэг үгээр баяжлаа.

Тайлбар оруулсан: Д.Уртнасан - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл 2015-05-04

Үг, тайлбар, жишээ нэмсэн Танд баярлалаа. Толийн үгийн сан нэг үгээр баяжлаа.

Д.Уртнасан - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл2015-05-04 08:36:45