ХОТОНТОН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Дунд зэргийн болон нэлээд том шувууд энэ багт хамрагдана. Шувуудын хөлийн бүх дөрвөн хуруу хоорондоо сарьсан татуургаар дэлгэрэнгүй...