БОРЖИНГИЙН ҮЕ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[газар зүй] Тунамал ба хүрмэн чулуун үеллийн хоорондох эх газрын давхаргын үелэл.