БАШЁ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Сондгой тоотой сар тутам зохиогддог сумогийн чансаа тогтоох тэмцээн.