БИТҮҮЖ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Сийрэгжсэн агаар мандалд болон сансар огторгуйд амьдрах нөхцөл, аюулгүй байдал, ажиллах боломжийг хангасан, агаар мандлын горим (даралт, халуун дэлгэрэнгүй...