ЭЛСНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Элстэй бага талбайд нэг талдаа хоёр хүнтэй баг тоглодог волейбол.