ШАВЖ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хорголжин бард анхлан хэрэглэж заншсан монгол бичгийн зурмын нэр. Төвд үсэгт шабжу гэдэг. Өлмий III -ыг үз.