УУЛЬТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Шөнийн болоод бүрэнхийн амьдралтай махчин шувуудыг энэ багт хамааруулна. Махир хошууны уг нь нүцгэн, арьсан сэтэртэй, дэлгэрэнгүй...