БАРААХАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Эрээн магнайтай бартай төстэй нэгэн зүйл араатан. ()