БЛИНДАЖ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Дайсны галаас хамгаалах зорилгоор газар ухаж, түүндээ ган, мод, төмрөөр дээвэр, хана хийж шороогоор дарсан, газар доорх байгууламж.