ЛОНХ МОД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Өргөнөөрөө 5 м, өндрөөрөө 15-17 м хүрдэг. Үндэс нь зөөлөн, хуурайвтар хэдий ч ёзоорынх нь гол цөм чийглэг байдаг лонх шиг хэлбэртэй дэлгэрэнгүй...

 

Лонх мод нь Австралийн хамгийн хуурай газрын нэг Квинслинд мужийн умард хэсэгт ургадаг.