ОФФИС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Албан хэрэг болон бичиг хэрэг хөтлөн явуулах ажлын байр, сууц. (Манай оффисын ажилчид нийт дөчөөд хүн болно шүү.)

оффис барилга

Зочин 2016-03-16 14:54:59