ТАГТААТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Энэ багийн шувуудын биеийн хэлбэр өндөгөрхүү бөгөөд өд биедээ нягт суусан учир хэлбэр галбир чамбай, хүзүү хөл богино, дэлгэрэнгүй...