СУПЕР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Дээд зэргийн сайн.


2. Онцгой.