БООД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[тооц] 1 секундад дамжих хоёртын нэг орны тоо, цуваа дохиолуураар хоёртын тогтолцооны мэдээллийг холбооны сувгаар дамжуулах хурдын нэгж. ()