БАЛ ЦАЛ ЗАГНАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Элбэгжүү, бийлэгжүү байдал гаргах. ()