БАРАА ТАТАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх, бөөнөөр авчрах


2. Хань татах ()