ГАНУУ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[нутгийн аялгуу] Уулын хажуу, хавирга.