ХАВШГАН БОРОО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Сумны ясан толгой.