ҮХЭРЖИН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүчийг нь сулруулсан, үхүүлсэн нян, түүний хороор бэлтгэдэг идэвхтэй дархлаажуулалтын бэлдмэл, вакцин (Вакцин гэдэг нь латин хэлний "үхэр" гэдэг дэлгэрэнгүй...