ТУНТУЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Боодол. Тунтуйлж боосон юм. ()