БАМБАЙВЧ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Тээврийн хэрэгслийн (галт тэрэг) зэргийн цохилтыг зөөлрүүлэгч хэрэглүүр. ()