БОРГАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хуучирсан] Эзэн дээдэс.