ГАХУУНТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Энэ багт нэлээд том биетэй, усанд маш сайн сэлдэг шувууд ордог. Тэдний хөл биеийн дундаас их хойд хэсэгт байрласан тул дэлгэрэнгүй...