БИШМИД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Захчин нарын хүнтэй суугаагүй өтөлсөн эмэгтэйн дээл.