ХӨХӨӨТӨН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Энэ багийн шувууд нь биеэр тагтаанаас жижгэвтэр боловч харьцангуй урт харагдана. Хөлийн хоёр хуруу урагш, хоёр нь дэлгэрэнгүй...