СОНИРХОГЧИЙН БОКС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хамгаалалттай 3 үе тоглодог боксын спортын нэг төрөл.