БОМС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ээрүүл адил гогцоорч багцалсан махлаг үндэс нь ханиалга дарах, цэр ховхлох үйлчлэлтэй, зэллээ иштэй, зууван навчтай, цэцэг ногоовтор, олон наст дэлгэрэнгүй...