ХӨХӨЛТ ХӨХ БОЛЖМОР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бужиргынхан овгийн, хошуу хөх саарал, хөл хүрэн ягаан, гурваас долоон ширхэг ногоон өндөг гаргадаг болжмор.