ВЕБ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[тооц] Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ: вэб хуудас (интернетээр дамжуулан хандаж, нээж үзэж болдог, үл давтагдах хаягтай HTML хэлээр дэлгэрэнгүй...