ВАНН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бие угаах, усанд орох онгоц.