ЮМТАЙ БОЛОХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Эд хөрөнгө арвижих


2. [Яриа] Сэтгэцийн өвчин тусах, согог олох.